top of page

Gode råd og vigtige regler

For din egen sikkerhed skyld

 • Når du kører ind i eller ud af ejedommen og anvender din nøglebrik, så vær opmærksom på, at ingen kører efter dig.

 • Kør heller ikke selv efter nogen anden.

 • Anvend altid din egen personlige nøglebrik, så ved vi, hvem der er på anlægget - det betyder en større sikkerhed for dig.

Børn

 • Børn må ikke efterlades uden opsyn af voksne.

 • Børn må ikke lege på ejendommen, hverken udenfor eller indenfor.

 • Børn må ikke lege med, eller håndtere, rullevogn og "hunde".

Husdyr

 • Der må ikke medbringes husdyr med ind på ejendommen.

Rullevogn og "hunde"

 • Både rullevogn og "hunde" er til for alle lejere. Stil dem derfor tilbage i forrummet ved toilettet efter brug.

 • Vær forsigtig, når du læsser på rullevogn og "hunde". Last ikke for meget. Kør hellere en gang mere!

 • Stil dig ikke op på hverken rullevogn eller "hunde" og giv heller ikke børn lov til dette.

 • Hverken rullevogn og "hunde" beregnet på persontransport

 • Rullevogn og "hunde" må under ingen omstændigheder forlade ejendommen.

 • Rullevogn og "hunde" må IKKE opbevares i depotrummende. Sker det ser udlejer sig nødsaget til at debitere lejer ifølge dagspris.

Lastnings- og parkeringsområdet

 • Sænk hastigheden til et minimum på ejedommen, altid under 10 km/t. Bed om hjælp, hvis du ikke har et godt udsyn.

 • Parkér altid hensynsfuldt og med respekt for andres fremkommelighed. Husk venligst at andre lejere kan have behov for at komme ud og ind på ejendommen.

Dit gods

 • Opbevarer du organisk materiale (fx. pelse, udstoppede dyr, møbler, madrasser etc. etc.) bør du regelmæssigt tilse det opbevarede gods for angreb af skadedyr. Læs mere i vores betingelser om opbevaret gods.

bottom of page